z Pasji dla sportu

PRACOWNICY I KADRA TRENERSKA

Pracownicy etatowi

1. Wojciech Henke                   – Dyrektor
2. Dariusz Mielcarek               – Instruktor ds. organizacji imprez sportowych
3. Beata Filipowska                 – Referent ds. administracyjno- biurowych
4. Barbara Tomczak                – Księgowa (1/4 etatu)
5. Zenon Szkudlarek               – Pracownik gospodarczy (1/3 etatu)
Kadra instruktorska i trenerska

1. Zywert Grażyna    -Instruktor lekkiej atletyki

2. Ficner Marek     – Instruktor piłki nożnej

3. Górniak Mirosław    -Trener II klasy koszykówki

4. Henke Wojciech    -Trener II klasy piłki nożnej

5. Kwitowski Marcin    -Instruktor piłki siatkowej

6. Muszyńska Katarzyna  – trener II klasy piłki siatkowej

7. Przydryga Jacek     -Trener II klasy piłki nożnej

8. Szymczak Jerzy     -Instruktor tenisa stołowego

9. Wiatrowski Marcin     -Instruktor piłki siatkowej

10. Zastawa Tomasz   – Trener II klasy piłki nożnej