z Pasji dla sportu

Historia

Początek istnienia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy
jest datowany na 15 lutego 1993 roku, kiedy to kurator oświaty w Koninie,
Wojciech Zalewski, powołał placówkę z inicjatywy słupeckiego środowiska sportowego.

Pierwszym dyrektorem placówki został Tadeusz Krupczyński a działalność MOS-u do roku 1999, opierała

się na dzieciach i młodzieży ze Słupcy i Strzałkowa.

Zasady funkcjonowania MOS-u uległy zmianie wraz reformą administracyjną kraju.
Organem prowadzącym został powiat słupecki a w wyniku konkursu
dyrektorem placówki wybrano Dariusza Mielcarka.

Od tej pory MOS poszerzył swoją działalnością na cały powiat
a zakres dyscyplin sportowych objął piłkę nożną, piłkę  siatkową, piłkę ręczną,
koszykówkę, strzelectwo sportowe i tenis stołowy.
Zawodniczki i zawodnicy wymienionych sekcji uczestniczą w rozgrywkach ligowych organizowanych przez polskie związki sportowe.

Wraz z ustanowieniem powiatu organem prowadzącym znacznie poprawiła się
sytuacja ekonomiczna MOS-u. Placówka ma wyodrębniony budżet
a tym samym własną księgowość.

Poza podstawową działalnością jaką jest szkolenie dzieci i młodzieży
w sekcjach sportowych, drugą znaczącą formą działania jest organizacja imprez
Szkolnego Związku Sportowego.
W ramach tych zadań MOS organizuje zawody międzyszkolne dla
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Oprócz tego MOS zajmuje się organizacją otwartych imprezy rekreacyjno-sportowych
a od roku 2009 jest administratorem
kompleksu boisk Orlik 2012 przy ul. Powstańców Wlkp. 22b w Słupcy.

Od dnia 1 września 2023 r, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego,

placówka zmeiniła nazwę na:

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy.