Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy

z Pasji dla sportu

Zmiana nazwy placówki.

Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega nazwa naszej placówki.
Od dnia 01 września 2023, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr LXVII/396/2023, nazwa naszego ośrodka  otrzymuje brzmienie:
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy.

Rok szkolny 2023/24

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2023/2024,

wszystkim uczniom, życzymy satysfakcji z możliwości rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień, 

sukcesów w szkole i na arenach sportowych, a także pogłębiania koleżeńskich relacji.

Do zobaczenia na zawodach w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.