Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy

z Pasji dla sportu

Współzawodnictwo Sportowe Szkół.

SZS Wielkopolska dokonuje ostatnich korekt w klasyfikacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół. Zgodnie z naszym regulaminem, w roku szkolnym 2016/2017, klasyfikacja powiatowa zostanie utworzona w oparciu o klasyfikację wojewódzką. Poniżej zamieszczamy klasyfikacje poszczególnych typów szkół zaktualizowane 16 czerwca br.

Szkoły podstawowe

WSS SP

 

Gimnazja

WSS G

 

Szkoły ponadgimnazalne

WSS SPG