z Pasji dla sportu

Współzawodnictwo

Współzawodnictwo Sportowe Szkół- rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z regulaminem Mistrzostw Powiatu Słupeckiego na rok szkolny 2016/2017,

klasyfikacja Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Słupeckiego

zostanie stworzona w oparciu o klasyfikację punktową współzawodnictwa

prowadzoną przez SZS Wielkopolska.

Aktualną klasyfikację można znaleźć na stronie

www.szswielkopolska.pl w zakładce WIMS.

Poniżej klasyfikacja szkół powiatu słupeckiego- stan na 16 czerwca 2017.

wss sp