z Pasji dla sportu

PRACOWNICY I KADRA TRENERSKA

Pracownicy etatowi

1.Dariusz Mielcarek                – Dyrektor
2. Wojciech Henke                   – Instruktor ds. organizacji imprez sportowych
3. Beata Filipowska                 – Referent ds. administracyjno- biurowych
4. Małgorzata Wesołowska    – Księgowa (1/2 etatu)
5. Zenon Szkudlarek               – Pracownik gospodarczy (1/3 etatu)
Kadra instruktorska i trenerska

1. Burda Marta    -Instruktor lekkiej atletyki

2. Ficner Marek     – Instruktor piłki nożnej

3. Górniak Mirosław    -Trener II klasy koszykówki

4. Henke Wojciech    -Trener II klasy piłki nożnej

5. Kuchowicz Przemysław  – instruktor piłki nożnej

5. Kwaśny Mirosław   – Trener I klasy piłki nożnej

6. Kwitowski Marcin    -Instruktor piłki siatkowej

7. Przydryga Jacek     -Trener II klasy piłki nożnej

8. Szymczak Jerzy     -Instruktor tenisa stołowego

9. Walerczyk Michał   -trener II klasy piłki nożnej

10. Wiatrowski Marcin     -Instruktor piłki siatkowej