z Pasji dla sportu

Kompleks boisk orlik Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego już dostępny.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 2020 r. ,wznowiliśmy dziś funkcjonowanie kompleksu boisk orlik przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Obiekt został udostępniony zgodnie z wytycznymi zawartymi  w rozporządzeniu oraz zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do respektowania zasad zawartych w zamieszczonym poniżej Zarządzeniu nr 4/2020 z dnia 04 maja 2020 r.  oraz  podpisania oświadczenia wg załączonego wzoru (druki oświadczeń są dostępne w siedzibie placówki).

Zarządzenie 4 2020.

oświadczenie pełnoletni

oświadczenie nieletni

Rezerwacji boisk można dokonywać telefonicznie ( 63 275 33 73 ) w godzinach funkcjonowania orlika tj. poniedziałek- piątek 13.00-21.00, sobota 11.00- 19.00, niedziela 12.00-18.00.

Zapraszamy!!!