z Pasji dla sportu

Klasyfikacja współzawodnictwa sportowego szkół powiatu słupeckiego- aktualizacja 14 czerwca 2019 r..

W związku z zapytaniami oraz sugestiami nauczycieli dotyczącymi „punktowania” w klasyfikacji zawodników, którzy biorąc udział we trójboju lekkoatletycznym, czwórboju lekkoatletycznym i drużynowej lidze lekkoatletycznej, awansowali do finałów rejonowych i wojewódzkich indywidualnie z tytułu zajęcia miejsca „medalowego”, dokonaliśmy stosowanych zmian w wyliczeniach.

W wyżej wymienionych dyscyplinach, poza punktami przyznanymi zgodnie z klasyfikacja drużynową, punkty dla szkoły przyznaliśmy również zawodnikom, którzy znaleźli się na miejscu „medalowym” w poszczególnych konkurencjach, a tym samym otrzymali prawo startu w kolejnym szczeblu mistrzostw.

Poniżej aktualna klasyfikacja WSS w powiecie słupeckim.

WSS ID         – poprawiona 14 czerwca

WSS IMS

WSS Licealiada