z Pasji dla sportu

Zmiany w kalendarzu szkolnych imprez sportowych.

Ze względu na przeprowadzany w Zespole Szkół Ekonomicznych egzamin maturalny, a tym samym konieczność zamknięcia w wybranych dniach kompleksu boisk przy ul. Powstańców Wielkopolskich, poniżej zamieszczamy zmiany jakie nastąpiły w kalendarzu WIMS oraz aktualny kalendarz imprez.

Aktualny kalendarz:

kalendarz PSZS2017-2018

Zmiany jakie nastąpiły w kalendarzu wraz z imprezami których terminy nie zostały jeszcze podane:

24 kwietnia 2018 r., godz. 10.00  – Finał Powiatowy Orlik Cup

26 kwietnia 2018 r., godz. 10.00 – Stadion Leśny-  Lekka Atletyka Igrzyska Młodzieży Szkolnej (zmiana z 25 kwietnia)

09 maja 2018 r., godz. 10.00 – Stadion Leśny- Lekka Atletyka Licealiada (wcześniej nie było terminu)

10 maja 2018 r., godz. 10.00 – Ostrowite- Plażowa Piłka Siatkowa Dziewcząt IMS (zmiana miejsca)

11 maja 2018 r., godz. 10.00 – Ostrowite- Plażowa Piłka Siatkowa Chłopców IMS (zmiana miejsca)

22 maja 2018 r., godz. 9:30- Orlik MOS- Plażowa Piłka Siatkowa Dziewcząt Licealiada (zmiana z 15 maja)

24 maja 2018 r., godz. 9:30- Orlik MOS- Plażowa Piłka Siatkowa Chłopców Licealiada (zmiana z 16 maja)

28 maja 2018 r., godz. 9:30- Orlik MOS- Rejon Plażowej Piłki Siatkowej Chłopców Licealiada (zmiana z 29 maja)

01 czerwca 2018 r., godz. 10.00- Orlik MOS- Piłka Nożna Dziewcząt Licealiada (wcześniej nie było terminu)

 

Przypominamy, że zgłoszenia szkół na zawody w lekkiej atletyce (licealiada i IMS) oraz w piłce nożnej dziewcząt należy dokonać mailowo na trzy dni przed zawodami. W przypadku lekkiej atletyki prosimy także o przesłanie w tym terminie listy startujących zawodników wraz z konkurencjami. Komunikat organizacyjny dotyczący zawodów lekkoatletycznych zostanie podany w późniejszym terminie.