z Pasji dla sportu

Gala Sportu 2018

Wczoraj, w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy,  odbyła się XVIII Gala Sportu Powiatu Słupeckiego. Poniżej zamieszczamy listy osób wyróżnionych statuetką victorii oraz sportowców nagrodzonych finansowo.

Gala Sportu 2018 -statuetki Victorii

Gala Sportu 2018 -nagrody finansowe

Jednocześnie, podziękowania za pomoc w organizacji imprezy składamy: Panu Jarosławowi Dębskiemu dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Słupcy a także pracownikom wydziałów oświaty oraz promocji Starostwa Powiatowego.  Szczególne podziękowania składamy grupie tanecznej Black Rose i Pani Marcie Burdzie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie oraz Panu Jerzemu Orchowskiemu.